Mit jelent az INNR felirat a kegytemplom főoltárán látható kereszt körül?

A XVIII. században nazarénus szerzetesek laktak Péliföldszentkereszten, az ő emléküket őrzi. A Krisztus szent keresztjét különösen tisztelő nazarénusokat, ezt a szigorú szerzetesrendet 1752-ben alapították Spanyolországban. A rend tagjai födetlen fővel, mezítláb, szürke zsákvászonból készült, kis csuklyával ellátott kámzsában jártak. Derekukon cseresznyeszínű, fehér bojtban végződő, szőrből készült övet viseltek. Életük szigorú vezeklésben, imában, gyóntatásban, prédikálásban, betegellátásban telt. Az oltáron a nazarénusok szerzetesi címere látható a rend jelmondatával: I. N. N. R. – Iesus Nasarenus Nostrum Refugium, azaz: Názáreti Jézus a mi menedékünk.