Fejlesztési projekt mérföldkövei

A kedvezményezett neve: Szalézi Lelkigyakorlatos Ház
A projekt címe: Gerecse Natúrpark Látogatóközpont
A szerződött támogatás összege: 247.000.062 Ft
A támogatás mértéke: 100,00 %
A projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00006
A projekt lezárásának dátuma: 2019. 12. 31.

A látogatóközpont története a kezdetektől

2008. – A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett világ védelméről.

2012. május 18. – Belépési szándék a Rendház részéről a Gerecse Natúrpark Szövetségébe, már ekkor felmerül a látogatóközpont helyszínének Péliföldszentkereszt

2013. január 9. – Gerecse Natúrpark megalapítás, aláírási ceremónia Péliföldszentkereszten

2015. május 24. – Ferenc pápa „Laudato sí’ enciklika megjelenése, közös otthonunk gondozásáról. A pápai dokumentum adja a látogatóközpont célját és jelöli ki a feladatait, valamint adja tartalmi hátterét.

2016. március 1. – Elfogadásra kerül a Dankó Kristóf által bemutatott vázlatterv, további kidolgozást kérve. Elkészül az előzetes költségbecslés.

2016. április 15. – A TOP-1.2.1-15-KO1 pályázati felhívásra elkészült a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés – Gerecse Natúrpark Látogatóközpont” c. pályázat. Pályázó: Szalézi Lelkigyakorlatos Ház. Tulajdonos / Fenntartó: Don Bosco Szalézi Társasága. A pályázat április 27-én beadásra kerül.

A pályázat benyújtását követően a formai hiánypótlás, a szakmai bírálatot segítő esetleges tisztázó kérdéseket követően sor kerül a Támogatási szerződés aláírására. Ezt követően megtörténik az Üzleti Terv felülvizsgálata és részletes Marketing Terv készül. Ezzel egy időben beszerezzük a szükséges műszaki terveket készítő tervezőket, és a 8. projekthónapig elkészülnek a beruházásra vonatkozó műszaki tervek. Az előkészítés szakaszában elindulnak a szakértői munkák és a turisztikai attrakciók tartalmának tervezései.

2017. április 12. – Támogatói döntés.

2017. október 8. – Tervezési szerződés kiviteli tervre és engedélyekre Dankó Kristóffal, valamint az 5 mérföldkő kijelölése

2017. október 9. – A terület tulajdonosától megkaptuk az engedélyt, a területre megépülhet a Látogatóközpont.

2018. május 30. – ELSŐ MÉRFÖLDKŐ
A projekt kapcsán a partnerségek kiépítése, szakmai tartalommegtervezése, helyszínrajzok, költségbecslés. Az igényfelmérés, piaci körülmények elemzése, az Üzleti Terv elkészítéséhez szükséges projektfolyamatok megtervezése, támogatásintenzitás koncepció kialakítása, a Támogatói Szerződés aláírása (TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00006).

2018. június 22. – Kiállítótér alapkoncepció, Geo-Gráf Kft.

2018. július 21. – Kiviteli terv alapján a kivitelező kiválasztása – Lodzsa Kft., Bajót

2018. augusztus vége – engedélyes a kiviteli terv

2018. augusztus 31. – MÁSODIK MÉRFÖLDKŐ
Megvalósult a projekthez szükséges eszközök beszerzésének műszaki specifikációja. Az építési beruházásokra közbeszerzési eljárás lefolytatása – döntés véglegesítés

2018. szeptember 15. – Ünnepélyes alapkőletétel az őszi búcsún, dr. Völner Pál államtitkár úr, Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, Tóth Zoltán Bajót polgármestere és P. Ábrahám Béla SDB részvételével.

2018. október 8. – Szerződés megkötése a kivitelezővel: indulhatnak a munkálatok!

2018. december 31. – HARMADIK MÉRFÖLDKŐ
Az épület 25%-os készültségi foka

2019. február – GNLK arculati kézikönyv, logó – Geo-Gráf Kft.

2019. május 31. – NEGYEDIK MÉRFÖLDKŐ
Az épület 50% készültségi foka

2019. augusztus 31. – ÖTÖDIK MÉRFÖLDKŐ
Az épület 75% készültségi foka

2019. szeptember 23. – szerződés a kertészeti vállalkozóval, parkrendezés: FH Stuktur Kft.

2019. október 8. – építési kivitelezés befejezése, műszaki átadás

2019. november 30. – Kivitelezés 100%, lezárulnak a projekthez kapcsolódó eszközbeszerzések

2019. december 13. – Átadó ünnepség, amelyen részt vettek többek között: Schanda Tamás fejlesztésekért felelős államtitkár, dr. Völner Pál államtitkár úr (aki parlamenti képviselőnk is), Michl József, Tata polgármestere, a Gerecse Natúrpark elnöke, Mihelik Magdolna Nyergesújfalu polgármestere, polgármesterek, plébánosok, turisztikai szakemberek.

2019. december 31. – A pályázati idő lejárta, használatbavételi engedély megszerzése

2020. március 29. – Záró beszámoló benyújtása