Tényleg igazi a Szent Kereszt Ereklye?

A Szent Kereszt apró darabja, mely a legmesszebb lakó embereket is ide vonzza, hiteles ereklye. Az igazolást 1735-ben kapták meg XIV. Benedek pápától. Az ereklyét a templom építtetője, Esterházy Imre hercegprímás érsek hivatalosan hitelesíttette és a kegyhelyet búcsújáróhelynek nyilvánította.