Animátor képzés 2022 február

Küldetésünk itt, a Gerecse Natúrpark Látogatóközpontban, a Szalézi Lelkigyakorlatos Ház intézményi szervezete alatt, hogy adottságaink mentén érték kincsek teremtésével, és fenntartásával az értelem-vallás-szeretet hármas rendszerére formáljuk látogatóink, fiataljaink, közösségünk képét. Ez keretezi tevékenységünk központi rendszerét, amelyben fontos szerepet kap a fiatalok személyiségének érzékenyítése a teremtett világ értékeinek védelmére, tevőleges részvétel a kulturális és természeti környezet megóvásában.

2022-ben IFJ-GY-21-A-0271 Ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programjainak támogatásával az „EGYÜTT TERMÉSZETESEN” animátorképző hétvégéjén pontosan ennek a szellemiségnek az átadása, megélése volt középpontban. A résztvevő fiatalok elméleti, és gyakorlati foglalkozásokon sajátíthatták el a természeti környezet, a hatékony kommunikáció egyben a szalézi misszió közvetíthetőségének alapjait.

Emellett inspirációt kaptak az animátorok, arról, és akik a természettel, a természetben vannak igazán otthon, amelyben lényeges tevékenységük alapja a szemléletformálás, ismeretterjesztés, közösségépítés a saját élményű megtapasztaláson keresztül, változatos programelemek mentén, mint például előadás, műhely, kirándulás, családi programok, kézműves foglalkozások, táborok, lelkigyakorlatok, közösségi összejövetelek, konferenciák, találkozók.

Ezen tevékenységek összefüggéseit, szervezési feladatait, a közösségépítés alapjait valamint a természetismeret, és túravezetési alapkészségeket helyeztük a hétvége középpontjába, ahol 22 fiatal vidáman, felszabadultan, ugyanakkor elmélyülten vettek részt egy élő közösség munkájában, amely kifejezett érzékenyítés életük következő szakaszaiban a megfelelő, helyes értékrend kialakításában, fenntartásában, és mindezek közvetítésében.

S hogy miket tanultunk:

  • Animáció, a Házba érkező fiatalok foglalkoztatása (elmélet, gyakorlat)
  • “Terepi” foglalkozások: játékok, szakmai kompetenciák alapozása (elmélet, gyakorlat)
  • Természetjárás: célok, programok, jogok, jogszabályok (elmélet)
  • Fenntarthatóság – teremtésvédelem – természetvédelem – embervédelem (elmélet)
  • Túrázás: etika, praktikák
  • Tájékozódás a természetben (elmélet és gyakorlat)
  • Természetesség mérése
  • Kommunikáció
  • Vezetés-szervezés

A képzést követően a képzett fiatalokat bevonjuk a szakmai feladatokba, csoportok/fiatalok, programok animálsába.

Köszönjük hogy eljöttetek, köszönjük a Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter támogatását bízva abban, hogy innen folytatjuk.

Találkozzunk együtt, Péliföldszentkereszten. Természetesen.

ÚJRATERVEZÉS!
Programunkat a Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter támogatásával valósítottuk meg